Polityka prywatności

Home Polityka prywatności

Regulamin „Warsztaty O- choroba”
Definicje
Organizator: Joanna Dronka – Skrzypczak Kontent, z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grodziska 4/3 60-
363 Poznań, NIP: 8311569918
Uczestnik: Osoba, która wykupi i opłaci dostęp konsultacji.
Przedmiot sprzedaży (zwany dalej warsztatami): konsultacja lub cykl konsultacji w formie
stacjonarnej w Poznaniu lub po uzgodnieniu w domu klienta lub forma online. Jeśli uczestnik
decyduje się na formę online musi posiadać odpowiedni sprzęt oraz dostęp do Internetu
umożliwiający realizację programu warsztatów.
Zakres usługi

 1. W ramach warsztatów uczestnik otrzymuje konsultację, której czas trwania wynosi 1 godzinę.
  W przypadku wykupienia pakietu ilość godzin określa wybrany pakiet.
 2. W ramach warsztatów zakupionych w pakiecie, uczestnik otrzymuje także materiały
  dodatkowe czyli karty pracy, teczkę do kart pracy. Jeśli warsztaty są realizowane online karty
  pracy mające być realizowane w czasie warsztatów zostaną wysłane na adres e-mail przed
  każdym kolejnym spotkaniem. Po stronie uczestnika leży wydrukowanie kart pracy, które
  będą potrzebne do realizacji warsztatów. W przypadku spotkania stacjonarnego uczestnik
  otrzymuje gotowe karty pracy i teczkę.
  Sposób zakupu
 3. Uczestnik zakupuje wybraną konsultację lub pakiet na stronie (link do wstawienia)
 4. Po dokonaniu zakupu zostanie wysłany e-mail z numerem konta, na który należy uiścić
  zapłatę w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty organizator skontaktuje się na podany e-mail w celu potwierdzenia
  otrzymania wpłaty i wysłania linku do formularza do wypełniania przed spotkaniem.
  Formularz ma na celu ułatwić organizację zajęć i umożliwić organizatorowi dopasowanie
  przebiegu spotkania do potrzeb uczestnika.
 6. Równocześnie organizator skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem w celu ustalenia
  dogodnego dla obu stron terminu.
 7. Uczestnikowi wystawiona zostanie faktura vat za udział w warsztatach.
  Warunki odstąpienia od umowy lub rezygnacji
 8. W przypadku odwołania wizyty na 24 godziny przed jej realizacją koszt warsztatów nie jest
  zwracany. Jeżeli odwołanie leży po stronie organizatora do jego obowiązków należy jak
  najszybsze znalezienie nowego, dogodnego terminu.
 9. W przypadku zakupu pakietu 10 warsztatów istnieje możliwość rezygnacji po pierwszej lub
  drugiej wizycie. W ciągu 72 godzin uczestnik których ce zrezygnować powinien napisać e-mail
  z informacją o rezygnacji. Wówczas uczestnik ponosi wyłącznie koszt zrealizowanych wizyt
  wg cennika. Koszt jednorazowej wizyty wynosi 120 zł. W przypadku chęci rezygnacji z pakietu
  po kolejnych spotkaniach koszty pakietu nie będą zwracane. Pieniądze zwracane są na konto
  z którego została dokonana zapłata.
 10. W przypadku wizyt pakietowych zakładana częstotliwość spotkań wynosi 1 spotkanie w
  tygodniu. Maksymalny czas między wizytami nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie.
  Ochrona danych osobowych
 11. Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie
  jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Programu.
 12. Materiały, które Uczestnik otrzyma w ramach warsztatów nie mogą być używane w
  powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić
  potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
  Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim treści materiałów jest
  niezgodne z prawem oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
  1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
  W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
  Cywilnego.
  Regulamin uczestnictwa w Warsztatach wchodzi w życie z dniem 25.02.2021 r.